Odměřil

Hledám varianty 'odměřil' [ odměříš (2) odměřil (10) odměřeno (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Růt 3:15...pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavilaodměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do...
2. Samuel 8:2... Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrouOdměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k...
Job 14:5...Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj...
Job 28:25...prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým...
Žalmy 39:5...Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals...
Přísloví 16:11...míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to...
Ezechiel 4:11...ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve...
Ezechiel 45:3...volné země širokým 50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů...
Ezechiel 47:3...se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východOdměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po kotníky....
Ezechiel 47:4...loktů a provedl vodou - sahala po kotníkyOdměřil dalších tisíc a provedl vodou - sahala po kolena...
Ezechiel 47:5...tisíc a provedl vodou - sahala po pásOdměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl...
Matouš 7:2...souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu...
Marek 4:24... Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. Tomu, kdo , bude dáno,...
Lukáš 6:38... Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |