Odložme

Hledám varianty 'odložme' [ odložte (1) odložme (1) odložit (3) odložíš (1) odložili (3) odložila (2) odložil (4) odloží (2) odlož (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 38:14...tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila...
Genesis 38:19...se s a ona otěhotněla. Potom vstala a odešlaodložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal...
2. Samuel 6:10...truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla...
2. Královská 25:29...králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl...
1. Letopisů 13:13...nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala...
Ester 4:4... Poslala Mordechajovi šaty, aby se obléklodložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala...
Žalmy 102:27... ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosíOdložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž...
Žalmy 137:2... když jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás...
Izaiáš 47:2...něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku melodlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se...
Jeremiáš 13:15...se, dokud je nezničím." Pozorně poslouchejteodložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu...
Jeremiáš 52:33...králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl...
Ezechiel 26:16... Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnůodloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou...
Ezechiel 44:19...je lid, svléknou si roucha, ve kterých sloužiliodloží je ve svatých místnostech a převléknou se do jiných...
Jan 13:4...že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeřeodložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla...
Skutky 7:21...ho chovali v rodném domě, a když ho museli odložit, vzala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako...
Skutky 7:58...z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho...
Římanům 13:12...jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízkoOdložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme...
Koloským 3:9...svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho skutky a oblékli se do nového...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |