Odejmi

Hledám varianty 'odejmi' [ odejmu (2) odejmout (3) odejmi (2) odejme (15) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 8:5... a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao....
Exodus 23:25...požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila...
Leviticus 1:16...jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltářeOdejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře...
Leviticus 2:9... bude předána knězi. Ten ji donese k oltářiodejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako...
Leviticus 3:4...na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají...
Leviticus 3:9...její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk přikrývající vnitřnosti a...
Leviticus 3:10...na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 3:15...na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:8...setkávání. Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen...
Leviticus 4:9...na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z...
Leviticus 4:19...stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s...
Leviticus 4:31...krev pak vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá...
Leviticus 4:35...zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti)...
Deuteronomium 7:15... ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob...
Job 34:14...Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo...
Kazatel 3:14...navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co...
Jeremiáš 16:5...truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V...
Marek 14:36...řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechnoOdejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale...
Lukáš 22:42... padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chcešodejmi ode tento kalich. se však nestane vůle, ale...
Zjevení 6:4... ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu...
Zjevení 22:19... Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |