Odřízl

Hledám varianty 'odřízl' [ odříznuta (1) odříznu (3) odříznout (1) odřízla (1) odřízl (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 4:25...se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůžodřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a...
Leviticus 26:26... takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a...
Soudců 7:24...celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k...
1. Samuel 24:12... jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláštěOdřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď a...
Žalmy 105:16...žal!" Když potom přivolal na zem hladodřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož...
Jeremiáš 36:23...tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni...
Ezechiel 4:16...jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v...
Ezechiel 5:16...je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a vícodříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř,...
Ezechiel 14:13...a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni rukuodřízl ji od chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z ...
Ezechiel 16:4... když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla...

Slova obsahující odřízl: odřízl (4) odřízla (1) podřízl (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |