Odírat

Hledám varianty 'odírat' [ odíráte (2) odírat (2) odíral (2) odírají (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Nehemiáš 5:7...že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim...
Přísloví 28:24...ocenění spíše než jazyk, který jen lichotíOdírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen...
Izaiáš 3:12...zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lidOdírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví...
Ezechiel 45:9... řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte poctivé váhy...
Micheáš 2:2...po poli a je zabírají, po domě a ho majíOdírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A...
Micheáš 3:3...z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžeteodíráte je z kůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je...
Lukáš 19:8...chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo...
2. Korintským 11:8...se, abyste se vy dostali výš. Jiné církve jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |