Obhaj

Hledám varianty 'obhaj' [ obhájit (3) obhájím (2) obhájil (5) obhájí (4) obhaj (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Samuel 24:16... s tebou. pohlédne a ujme se přeobhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k...
2. Samuel 18:19..."Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys...
2. Samuel 18:31...zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v...
Job 9:14...pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i...
Job 13:15... i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj...
Job 13:22...zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám...
Job 33:32...Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych  obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře...
Job 36:3...dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka...
Žalmy 7:9...na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národyObhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony,...
Žalmy 72:4...spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele...
Žalmy 135:14... Hospodine, po všechna pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít!...
Izaiáš 43:9...věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste ...
Jeremiáš 30:13...se nehojí, tvé rány bolí. Není, kdo by  obhájil, není léku na tvé bolesti, nikdo nedokáže...
Jeremiáš 51:10...nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu,...
Skutky 19:40...není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. ...

Slova obsahující obhaj: obhaj (1) obhajoba (1) obhajobě (3) obhajobu (4) obhajoval (1) obhajují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |