Obed edom

Hledám varianty 'obed edom' [ obed | edom ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Letopisů 15:20Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry.
1. Letopisů 15:21...na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš, MikneášObed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým...
1. Letopisů 15:23Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly.
1. Letopisů 15:24...troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David,...
1. Letopisů 16:4Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely,
1. Letopisů 16:5... Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab, BenajášObed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na...
1. Letopisů 16:37David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.)
1. Letopisů 16:38...každý den sloužili podle denního rozvrhu spoluObed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn...
1. Letopisů 26:7Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby.
1. Letopisů 26:8...Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom...
1. Letopisů 26:14Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady.
1. Letopisů 26:15...rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránuObed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly...

Slova obsahující obed edom: obed (21) obedovým (1) | edom (33) edoma (11) edomce (3) edomci (9) edomců (8) edomcům (1) edomem (2) edomky (2) edomova (2) edomovi (1) edomská (2) edomské (20) edomského (2) edomskému (3) edomskou (1) edomský (6) edomských (2) edomským (3) edomskými (1) edomští (1) edomu (26) edomův (2) nedomluvil (1) nedomnívá (1) středomořské (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |