Občerstvili

Hledám varianty 'občerstvili' [ občerstvit (1) občerstvím (2) občerstvili (2) občerství (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Přísloví 3:8...To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím...
Přísloví 25:13...těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby -...
Izaiáš 49:9...ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších;...
Jeremiáš 31:14...je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví...
Jeremiáš 31:25...- měšťané, rolníci i kočovníci se stády. Anoobčerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím."...
1. Korintským 16:18... protože mi vynahradili vaši nepřítomnostObčerstvili na duchu a jistě i vás. Takových lidí si...
2. Korintským 7:13... jakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |