Nunovu

Hledám varianty 'nunovu' [ nunovu ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 32:28...vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl:...
Deuteronomium 31:23...ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do...
Jozue 1:1...Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a...
Jozue 2:23... přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo....
Jozue 19:49... dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si...
Jozue 21:1...rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílu v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |