Noemi

Hledám varianty 'noemi' [ noemi ]. Nalezeny 22 verše.
Růt 1:2...kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci...
Růt 1:7... připravila se s oběma svými snachami k návratuNoemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se...
Růt 1:11...lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu...
Růt 1:15... ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla  Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům...
Růt 1:18...Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala...
Růt 1:19...kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi...
Růt 1:20...říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl...
Růt 1:21... Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak...
Růt 1:22...proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút,...
Růt 2:1...do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene.  Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za...
Růt 2:6...mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišlaNoemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci...
Růt 2:20...jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat...
Růt 2:22...služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s...
Růt 3:1... A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys...
Růt 3:18... dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede...
Růt 4:3..." A když se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit...
Růt 4:5..."Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu...
Růt 4:9...lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno,...
Růt 4:14...dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá...
Růt 4:16...snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu...
Růt 4:17...je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho...

Slova obsahující noemi: noemi (23) noemin (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |