Nobu

Hledám varianty 'nobu' [ nobu ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 21:2... zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem...
1. Samuel 22:9..."Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten se o něm radil s...
Nehemiáš 11:32... Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v AnatotuNobu, Ananji, v Chacoru, Rámě, Gitajimu...
Izaiáš 10:32...se rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |