Nimra

Hledám varianty 'nimra' [ nimra ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 32:3...a vůdcům obce: "Atarot, Dibon, JaezerNimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou...
Numeri 32:36... Jaezer, Jogbehu, opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi...
Jozue 13:27... k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |