Nimšiho

Hledám varianty 'nimšiho' [ nimšiho ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 19:16...za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z...
2. Královská 9:2...přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do...
2. Královská 9:14..."Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v...
2. Královská 9:20...nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal na to...
2. Letopisů 22:7...dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |