Nezapomíná

Hledám varianty 'nezapomíná' [ nezapomínejte (3) nezapomínej (2) nezapomínám (6) nezapomínají (1) nezapomíná (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 34:7... odpouštějící nepravost, provinění i hříchNezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k...
Numeri 14:18...laskavý, odpouštějící nepravost i proviněníNezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k...
Deuteronomium 9:7...- jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň sinezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na...
2. Královská 17:38... která vám napsal. Neuctívejte cizí bohyNezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a...
Žalmy 74:23...při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhajíNezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků...
Žalmy 78:7...potomky: v Bohu skládají svoji naději,  nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou...
Žalmy 119:61...příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemůnezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím ...
Žalmy 119:83...potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělýnezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj...
Žalmy 119:109...pokynům. I když můj život stále visí na vláskunezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili...
Žalmy 119:141... I když jsem nepatrný, i když jsem pohrdánnezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy...
Žalmy 119:153...navěky. Hleď na trápení a dej mi záchranunezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi...
Žalmy 119:176...jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj služebníknezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve...
Židům 13:2...láska zůstáváNezapomínejte na pohostinnost - díky někteří nevědomky...
Židům 13:16... totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jménoNezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť...
Jakub 1:25...a drží se jej, blaze jemu ve všem, co děláNezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud...

Slova obsahující nezapomíná: nezapomíná (3) nezapomínám (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |