Nezabývej

Hledám varianty 'nezabývej' [ nezabývejte (2) nezabývej (1) nezabývali (1) nezabývají (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 23:7...právo v ubožákově přiNezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného,...
Leviticus 19:26... jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krvíNezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte...
Lukáš 12:29...hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím...
Skutky 17:21...Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali...
Titus 1:14...je přísně napomínej, jsou zdraví ve vířenezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se...

Slova obsahující nezabývej: nezabývej (1) nezabývejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |