Nezůstávej

Hledám varianty 'nezůstávej' [ nezůstávej (2) nezůstáváš (1) nezůstávají (1) nezůstává (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 22:5...pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje." David...
Nehemiáš 7:3...kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Boženezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu...
Micheáš 7:18...viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictvíNezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství...
Jan 5:38...hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte...
Jan 8:35... že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn...
2. Jan 1:9...se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |