Nezískáš

Hledám varianty 'nezískáš' [ nezískáš (2) nezískali (2) nezíská (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 25:28...jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictvíNezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane...
Numeri 18:20...i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi...
Deuteronomium 3:4...tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království...
2. Letopisů 26:18...přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení...
Izaiáš 44:10...Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i...
Ezechiel 7:13...padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežijenezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude...
Ezechiel 29:18...ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník...
2. Timoteus 2:5...s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí...
Židům 11:6...oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |