Nevoďte

Hledám varianty 'nevoďte' [ nevoďte (1) nevodili (1) nevodí (1) nevoď (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 33:15...s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu...
Numeri 32:5...připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkůmNevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům...
2. Letopisů 28:13...a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom...
Žalmy 143:2... ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebníknevoď na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!...
Lukáš 13:15...z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabunevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan...
Jan 18:30...muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinecnevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho,"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |