Nevaroval

Hledám varianty 'nevaroval' [ nevaruješ (1) nevaroval (2) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 2:42...a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při HospodinuNevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a...
Ezechiel 3:18... Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život...
Ezechiel 3:20...mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |