Nevař

Hledám varianty 'nevař' [ nevař (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 23:19...své země přines do domu Hospodina, svého BohaNevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou...
Exodus 34:26...své země přines do domu Hospodina, svého BohaNevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 14:21... Jsi přece svatý lid Hospodina, svého BohaNevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |