Neumím

Hledám varianty 'neumím' [ neumíte (1) neumíme (1) neumím (3) neumí (14) neuměli (1) neuměl (6) neumějí (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 41:8...a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník:...
Genesis 41:15... Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš...
Genesis 41:24... Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen...
Numeri 22:37...pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych  neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle,...
Soudců 12:6...Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát...
1. Královská 5:20...uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel...
Job 12:11...tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat?...
Job 20:20...a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude...
Job 32:3...Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s...
Job 32:12...vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte:...
Job 32:22... nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy...
Job 37:19...Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci...
Žalmy 78:20...potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel...
Izaiáš 29:12... je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto...
Izaiáš 29:16... netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane...
Izaiáš 38:18...Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti....
Izaiáš 41:28... Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak...
Izaiáš 56:10...nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to...
Izaiáš 56:11...spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění...
Jeremiáš 1:6..." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi...
Jeremiáš 4:22... Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl...
Jeremiáš 10:5... Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poliNeumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte...
Abakuk 2:18... kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý...
Matouš 16:3...nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale...
1. Timoteus 3:5...poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží...
Jakub 1:26... Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho...
Jakub 3:8...a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím...

Slova obsahující neumím: neumím (3) neumíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |