Neukážeš

Hledám varianty 'neukážeš' [ neukážeš (1) neukáže (4) neukázalo (2) neukázal (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 4:1.... Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl...
Exodus 23:15...v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš...
Exodus 33:12..."Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám ...
Exodus 34:20...ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne...
Deuteronomium 16:16...Slavnosti stánků. Nikdo se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit,...
Soudců 13:23... "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběťNeukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta...
1. Samuel 2:27...a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci...
2. Samuel 3:13..."Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínkuNeukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru...
2. Královská 20:13...jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a...
2. Královská 20:15... "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo...
Job 7:10...více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v...
Izaiáš 39:2...jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a...
Izaiáš 39:4... "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo...
Židům 4:1...stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla...
1. Jan 3:2...jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že se ukáže, budeme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |