Neuctívejte

Hledám varianty 'neuctívejte' [ neuctívejte (3) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 17:35...Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani...
2. Královská 17:37... práva, Zákon a přikázání, která vám napsalNeuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou...
2. Královská 17:38...na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |