Neubližuj

Hledám varianty 'neubližuj' [ neubližujte (2) neubližuje (1) neubližuj (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 42:22...Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkalNeubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak...
Exodus 22:20...Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli...
Exodus 22:21...jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně...
1. Samuel 19:4...Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti...
1. Samuel 26:9... druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na...
Jeremiáš 22:3...utlačitele! Přistěhovalcům, sirotkům a vdovám neubližujte! Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto...
Skutky 16:28... že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni jsme tu!" Žalářník si řekl o světlo,...

Slova obsahující neubližuj: neubližuj (4) neubližuje (1) neubližujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |