Netaneel

Hledám varianty 'netaneel' [ netaneel ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 1:8...Judy: Nachšon, syn Aminadabův, z IsacharaNetaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův...
Numeri 2:5...táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů...
Numeri 7:18... syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem...
Numeri 10:15... syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab,...

Slova obsahující netaneel: netaneel (4) netaneela (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |