Nesvěříš

Hledám varianty 'nesvěříš' [ nesvěříš (1) nesvěřil (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 18:20...promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil...
2. Samuel 13:4..."Co že tak den za dnem chřadneš, královský synuNesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého...
Job 30:1...mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi...
Jeremiáš 14:14...to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá...
Jeremiáš 23:32...výmysly. jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin...
Jeremiáš 29:23...a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčuji, praví Hospodin....
Židům 2:5...svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |