Nesváděj

Hledám varianty 'nesváděj' [ nesváděli (1) nesváděl (1) nesvádějí (1) nesváděj (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 24:4...vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněnaNesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Job 34:30...i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohlinesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl:...
Job 36:18...Pozor, se nedáš zlákat hojností,  nesvádějí veliké úplatky. Myslíš, že ti bohatství pomůže z...
Zjevení 20:3...propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby  nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom...

Slova obsahující nesváděj: nesváděj (1) nesvádějí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |