Nespoléhejte

Hledám varianty 'nespoléhejte' [ nespoléhejte (4) nespoléhej (1) nespoléháme (1) nespoléhali (2) nespoléhají (1) nespoléhá (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 4:18...svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde kaz. Co potom s těmi...
Job 15:15... kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom...
Job 15:31... dech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschne...
Žalmy 62:11...na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nicNespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a...
Žalmy 146:3...svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tuNespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ...
Přísloví 3:5...před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinunespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se...
Micheáš 7:5...s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatekNespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá...
Římanům 11:25... abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila...
Římanům 12:16...domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnýmiNespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo...
2. Korintským 1:9...rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a...
Filipským 3:3...Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšemnespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na...
1. Timoteus 6:17...bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví.  nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |