Nesnaž

Hledám varianty 'nesnaž' [ nesnažte (2) nesnažili (1) nesnažil (1) nesnaž (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 10:31...trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým...
Izaiáš 22:4..., abych se hořce vyplakal. Utěšit se  nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů,...
Daniel 9:13...všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšověnesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že...
1. Korintským 7:27...lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském svazkuNesnaž se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I...
Jakub 3:1...mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.  Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že...

Slova obsahující nesnaž: nesnaž (2) nesnažil (1) nesnažili (1) nesnažte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |