Nesnáším

Hledám varianty 'nesnáším' [ nesnášíte (1) nesnáším (5) nesnáší (3) nesnášeli (1) nesnášejí (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 22:8... "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé...
2. Letopisů 18:7... "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé...
Job 34:17...pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť...
Žalmy 119:113...se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky!  Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty...
Přísloví 8:13...a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem...
Přísloví 19:7... s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé!...
Izaiáš 1:13... soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z...
Ezechiel 16:45... taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých sester, které...
Ezechiel 36:30...na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé...
1. Korintským 6:7...že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |