Nesmála

Hledám varianty 'nesmála' [ nesmějí (8) nesmála (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 18:15...bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti...
Leviticus 11:13... Toto jsou ptáci, jichž se budete štítitNesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel,...
Žalmy 39:9...ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to...
Pláč 1:10...ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své...
Ezechiel 42:14...je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitřnesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam...
Ezechiel 44:17...v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámunesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít...
Ezechiel 44:20...jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lidNesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou...
Ezechiel 44:22...vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít vínoNesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si...
Ezechiel 44:31... aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |