Neslituješ

Hledám varianty 'neslituješ' [ neslitují (1) neslituji (7) neslituješ (2) neslituje (3) neslitoval (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 19:13...jej do rukou krevního mstitele, aby zemřelNeslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou...
Deuteronomium 19:21...špatnost se ve tvém středu nikdy nestaneNeslituješ se nad ním - život za život, oko za oko, zub za...
Deuteronomium 28:50... surový národ, jenž nebere ohled na starceneslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i...
Izaiáš 9:16...dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíkyneslituje se nad jejich sirotky a vdovami, neboť jsou...
Izaiáš 13:18...mladíky, nebudou mít soucit ani s kojencineslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta...
Izaiáš 27:11...lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den...
Jeremiáš 16:13...cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy ...
Ezechiel 5:11...a ohavnostmi, sám jako břitvou oholímNeslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a...
Ezechiel 7:4...cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebeNeslituji se, neušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe,...
Ezechiel 7:9...cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebeNeslituji se, neušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá...
Ezechiel 8:18...klacek do chřípí! Proto i projevím svůj hněvNeslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet...
Ezechiel 9:10...zemi opustil. Hospodin to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na...
Ezechiel 16:5...plenkami zavinuta jsi nebyla. Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu...
Ezechiel 24:14... to přichází, to učiním. Nenechám to býtneslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky ...
Zachariáš 8:14...s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví Hospodin zástupů, právě tak jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |