Nerův

Hledám varianty 'nerův' [ nerův ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 26:5... kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze...
2. Samuel 2:8...krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do...
2. Samuel 2:12...v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim...
2. Samuel 3:23... bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb...
1. Letopisů 26:28...Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na...

Slova obsahující nerův: abnerův (2) nerův (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |