Neprorokujte

Hledám varianty 'neprorokujte' [ neprorokujte (2) neprorokuje (5) neprorokuj (3) neprorokovat (1) neprorokovali (1) neprorokoval (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Královská 22:8...ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš,...
1. Královská 22:18...říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš...
2. Letopisů 18:7...ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš,...
2. Letopisů 18:17...říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš...
Izaiáš 30:10... Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a...
Jeremiáš 11:21...z Anatotu, kteří ti usilují o život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nuže,...
Amos 2:12...napájeli vínem, prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz...
Amos 3:8...kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejte, vyhlaste na...
Amos 7:13... prorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám...
Amos 7:16...' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto...
Micheáš 2:6...nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece...
Matouš 7:22...řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |