Neposlal

Hledám varianty 'neposlal' [ nepošlu (1) nepošleš (1) neposlal (17) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 42:4... Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco...
Genesis 43:5...s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídloNepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl:...
Numeri 16:29...se jim, co se lidem běžně stává, pak  neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně...
2. Samuel 10:3...tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšiteleNeposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby...
1. Letopisů 19:3...tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšiteleNeposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby...
Nehemiáš 6:12...a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil...
Jeremiáš 14:14...lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil....
Jeremiáš 14:15... kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a...
Jeremiáš 23:21... V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k...
Jeremiáš 23:32...můj lid svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak...
Jeremiáš 27:15...nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych...
Jeremiáš 28:15...řekl: "Poslyš, Chananiáši! Hospodin  neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže...
Jeremiáš 29:9...zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní...
Jeremiáš 29:31...Šemajáš vám prorokoval, ale jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví...
Jeremiáš 43:2...odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh,  neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám...
Ezechiel 13:6...falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají,...
Jan 3:17...v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby...
Skutky 25:21...Nařídil jsem tedy, zůstane ve vazbě, dokud ho nepošlu k císaři." Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych...
1. Korintským 1:17...křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |