Neposkvrňuj

Hledám varianty 'neposkvrňuj' [ neposkvrňujte (10) neposkvrňuj (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 11:43...leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnostNeposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte...
Leviticus 11:44...se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť ...
Leviticus 18:24...zvířeti, aby se s pářilo. Je to zvrácenostNeposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece...
Leviticus 18:30...ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámiNeposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Leviticus 19:31...duchů a věštkyním. Nevyhledávejte jeneposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před...
Leviticus 20:25...zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvemNeposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským...
Numeri 35:33...se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší knězNeposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi...
Deuteronomium 21:23...dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletýNeposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Ezechiel 20:7...ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš...
Ezechiel 20:18...pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákonyneposkvrňujte se jejich modlami! jsem Hospodin, váš Bůh....

Slova obsahující neposkvrňuj: neposkvrňuj (1) neposkvrňujte (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |