Nepokoušejte

Hledám varianty 'nepokoušejte' [ nepokouší (3) nepokoušel (1) nepokoušejte (1) nepokoušejme (1) nepokoušejí (2) nepokoušej (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 8:25...dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby obětoval...
Exodus 19:21...Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho...
Exodus 19:24...nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na ...
Deuteronomium 6:16... tvého Boha, a vyhladí z povrchu zeměNepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli...
Matouš 4:7...na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na...
Lukáš 4:12...na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil...
1. Korintským 7:5...pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu...
1. Korintským 10:9...a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli...
1. Tesalonickým 3:5... abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď...
Jakub 1:13...nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |