Neplač

Hledám varianty 'neplač' [ neplakejte (1) neplakali (2) neplakal (1) neplačte (4) neplač (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Nehemiáš 8:9... kteří vyučovali lid, říkal: "Netruchleteneplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha!...
Job 30:25...o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však...
Jeremiáš 22:10...Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad...
Jeremiáš 31:16...ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví...
Micheáš 1:10... k Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu...
Matouš 11:17...jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni...
Lukáš 7:13...Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se...
Lukáš 7:32...jsme vám, a netančili jste, naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a...
Lukáš 8:52... Všichni nad plakali a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat,...
Lukáš 23:28... Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémskéneplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle,...
Zjevení 5:5...do . Jeden z těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův!...

Slova obsahující neplač: neplač (3) neplačte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |