Nepiš

Hledám varianty 'nepiš' [ nepíšu (5) nepíšeme (1) nepiš (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jan 19:21... Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král...
1. Korintským 4:14...bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinuNepíšu to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás...
1. Korintským 9:15...z evangelia. jsem však nic z toho nevyužilNepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To...
2. Korintským 1:13... ne v tělesné moudrosti, ale v Boží milostiNepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte....
Galatským 1:20...Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie...
1. Jan 2:7...říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil onNepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré,...
1. Jan 2:21...ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíteNepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji...
Zjevení 10:4...z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |