Nepřijímám

Hledám varianty 'nepřijímám' [ nepřijímejte (3) nepřijímej (2) nepřijímáte (3) nepřijímám (2) nepřijímali (1) nepřijímají (2) nepřijímá (5) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 23:8... poctivého člověka a neospravedlňuj darebákaNepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a...
Numeri 35:31...nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se...
Numeri 35:32...za toho, kdo se uchýlil do útočištného městanepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než...
Job 21:29...je?' - To jste se nikdy neptali pocestnýchNepřijímáte jejich svědectví? Vždyť v čase neštěstí je...
Jeremiáš 32:33...je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli...
Marek 9:37...v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mnenepřijímá mne, ale Toho, který poslal." "Mistře," řekl...
Jan 3:11...o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal...
Jan 3:32...tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh...
Jan 5:34...k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši...
Jan 5:41...ale ke mně přijít, abyste měli životNepřijímám chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě...
Jan 5:43...lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu,...
Jan 12:48...svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítánepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den...
1. Korintským 2:14...věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj...
2. Tesalonickým 1:8...plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Bohanepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem...
1. Timoteus 5:19...si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové...
2. Jan 1:10...k vám někdo přichází s jiným než tímto učenímnepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá...
3. Jan 1:7...na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové...
3. Jan 1:10... A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |