Nepřestávej

Hledám varianty 'nepřestávej' [ nepřestávejte (2) nepřestávejme (1) nepřestávej (1) nepřestáváme (1) nepřestávám (1) nepřestávali (3) nepřestávala (1) nepřestával (3) nepřestává (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Jozue 10:19...balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zad...
1. Samuel 7:8...strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčetNepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás...
1. Královská 22:43...Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asynepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné....
2. Letopisů 20:32... dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asynepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné....
2. Letopisů 34:33... jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš...
Jeremiáš 17:8...se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavynepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho...
Nahum 3:1...tomu městu vraždění! Je plné lží a loupežínepřestává plenit. sviští bič! Kola rachotí! Koně se...
Jan 8:7...sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez...
Skutky 5:42...snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše...
Skutky 12:16... řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho,...
Skutky 27:20...vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce...
Galatským 6:9...zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný životNepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme...
Efeským 1:16...v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatýmnepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve...
Koloským 1:9...v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší...
2. Tesalonickým 3:13...na živobytí řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám...

Slova obsahující nepřestávej: nepřestávej (1) nepřestávejme (1) nepřestávejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |