Nepáchejte

Hledám varianty 'nepáchejte' [ nepáchejte (2) nepáchala (2) nepáchá (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 6:29...vás - copak bych vám do očí lhal? PřestaňteNepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právu! Copak...
Jeremiáš 44:4...všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však...
Ezechiel 16:47...dcerami. Copak ses neřídila jejich způsobyNepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec...
Ezechiel 16:48...Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla...
1. Jan 3:9... aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Bohanepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |