Neodpustí

Hledám varianty 'neodpustí' [ neodpustíte (2) neodpustíš (1) neodpustím (1) neodpustil (1) neodpustí (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 23:21...ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej hoNeodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá ...
Deuteronomium 29:19...mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý...
Job 7:21...vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy ...
Job 10:14...úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi,...
Ozeáš 1:6...nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je -...
Matouš 6:15...Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A...
Matouš 18:35...i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč,...

Slova obsahující neodpustí: neodpustí (3) neodpustím (1) neodpustíš (1) neodpustíte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |