Neodmítám

Hledám varianty 'neodmítám' [ neodmítej (4) neodmítám (2) neodmítá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 27:9...přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a...
Žalmy 132:10...věrní jásají! Pro Davida, služebníka svéhoneodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně...
Přísloví 3:11...budou vínem přetékat. Hospodinovo poučení, synuneodmítej, když napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho...
Skutky 25:11...a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrtneodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují,...
Galatským 2:21... který si zamiloval a vydal za sám sebeNeodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v...
1. Tesalonickým 4:8...k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítáneodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého...
Židům 12:5...jako své syny? "Hospodinovo poučení, synuneodmítej, když napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |