Nekonám

Hledám varianty 'nekonám' [ nekonej (1) nekonám (1) nekonaly (1) nekonal (3) nekoná (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 23:22...v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za...
2. Letopisů 35:18...nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů...
Ezechiel 24:17... neukápne ti ani slza. Jen tiché sténánínekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si pokrývej jako...
Sofoniáš 3:5...Zákon. Hospodin je v tom městě spravedlivýnekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na...
Římanům 7:19... Chtít dobro, to umím, ale konat je neNekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci....
Římanům 15:18...se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem,...
1. Korintským 16:2... stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |