Neklaň

Hledám varianty 'neklaň' [ neklaňte (2) neklaníte (1) neklaní (1) neklaněli (2) neklaněl (3) neklanějte (1) neklanějí (1) neklaněj (1) neklaň (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 20:5...na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemíNeklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:9...na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemíNeklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh,...
Jozue 23:7...při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste...
2. Královská 17:35...smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohyneklaňte se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze...
Ester 3:2...královské nařízení. Jen Mordechaj neklekalneklaněl se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi...
Ester 3:5...pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo...
Žalmy 81:10...Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl ze...
Jeremiáš 25:6...navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jimneklaňte se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás...
Daniel 3:6...vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadlneklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!"...
Daniel 3:11...a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadlneklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu...
Daniel 3:12...bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, mu...
Daniel 3:14... Mešachu a Abednego, že nectíte bohyneklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď...
Zjevení 13:15...začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným...
Zjevení 20:4...svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení...

Slova obsahující neklaň: neklaň (2) neklaňte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |