Nekó

Hledám varianty 'nekó' [ nekó ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 23:29...králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš...
2. Královská 23:33...zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl...
2. Královská 23:34...zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého...
2. Letopisů 35:20...dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti...
2. Letopisů 36:4...přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti...
Jeremiáš 46:2...o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve...

Slova obsahující nekó: nekó (6) nekóovi (1) nekóových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |