Nekárej

Hledám varianty 'nekárej' [ nekárej (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 6:2...strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm DavidůvNekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení ...
Žalmy 38:2... ve své prchlivosti, ve svém rozzuření  nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí...
Přísloví 9:8...si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazuNekárej drzouna - jen by nenáviděl; pokárej moudrého -...
1. Timoteus 5:1...spásu tobě i těm, kdo poslouchají. Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |