Nejednali

Hledám varianty 'nejednali' [ nejednejte (1) nejednat (1) nejednaly (1) nejednali (2) nejednal (1) nejednají (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 1:17...ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce...
1. Samuel 30:23...a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil...
Ezechiel 20:21...se mými pravidly, nedodržovali zákonynejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude...
Ezechiel 33:31...jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci...
Ezechiel 33:32...a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to...
Micheáš 2:8... kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolemnejednají bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z útulných...
Matouš 23:3...neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je...
Lukáš 12:47...který znal vůli svého pána, ale nepřipravil senejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji...
2. Korintským 12:18...s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl TitusNejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných...
Jakub 4:17...chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči - plačte a naříkejte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |