Nehněvej

Hledám varianty 'nehněvej' [ nehněvejte (1) nehněvej (5) nehněvám (1) nehněvá (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 18:30...těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich...
Genesis 18:32...těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co...
Genesis 31:35...stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám...
Genesis 44:18...svému služebníku promluvit slovo k pánovým ušímNehněvej se prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám...
Genesis 45:5...jste prodali do Egypta. Netrapte se alenehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh ...
Exodus 32:22...je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke...
Soudců 6:39...rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, ...
Izaiáš 64:8...a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětlaNehněvej se, Hospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na...
Jeremiáš 3:12...nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla...

Slova obsahující nehněvej: nehněvej (5) nehněvejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |